Over OD NHN

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) gaan we altijd constructief en voorkomend te werk. Met zo’n 250 bevlogen en ervaren collega’s werken we aan de uitvoering van milieutaken voor zestien gemeenten in Noord-Holland Noord. Daarnaast is ook provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering en zijn specialist op het gebied van klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, bodemkwaliteit, geluid, lucht, afval, asbest, externe veiligheid, zwemwater, wegen en vaarwegen.

Onze vakgebieden zijn vaak super actueel. Regelmatig houden onze collega’s zich bezig met complexe en uitdagende onderwerpen of dossiers die maatschappelijk gezien onder een vergrootglas liggen en die afstemming met diverse partners vragen. Genoeg te doen voor jou als je van relevant, afwisselend en uitdagend werk houdt! 

Werkgebied
Onze gemeentelijke milieutaken voeren we uit in de regio Noord-Holland Noord, een werkgebied bestaande uit 16 gemeenten met in totaal zo’n 650.000 inwoners. Kenmerkend voor deze regio is het overwegend landelijke karakter met een aantal grote gemeenten zoals Alkmaar, Hoorn, Den Helder en Schagen. Het is een zeer uitgestrekt gebied, van Castricum in het zuiden tot en met Texel in het noorden, met meer dan 23.000 inrichtingen die vallen onder de Wabo en de Wet milieubeheer. Er zijn veel bedrijven in de agrarische sector, zoals bloembollen(export)bedrijven en glastuinbouwbedrijven. Het midden- en kleinbedrijf is sterk vertegenwoordigd met daarnaast enkele grotere bedrijvencomplexen met relatief weinig (zware) industrie.

Voor de uitvoering van onze provinciale taken zijn we actief in de gehele provincie Noord-Holland. Onze collega’s kom je tegen van Texel in het noorden tot en met ’t Gooi in het zuiden. In mandaat van de provincie zorgen wij voor de vergunningverlening en toezicht & handhaving op de wet- en regelgeving binnen natuur, zwemwater en (vaar)wegen.

Oorsprong
Onze organisatie is in 2013 opgericht en ontstaan uit een samenvoeging van de milieudiensten Regio Alkmaar, Kop van Noord-Holland, West-Friesland. Per 1 januari 2014 is deze nieuwe organisatie van start gegaan als Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN).

Provincie Noord-Holland heeft sinds medio 2016 de uitvoering van zijn vergunningverlenings- en toezicht & handhavingstaken binnen natuur en zwemwater en de handhavingstaken binnen wegen en vaarwegen bij onze organisatie ondergebracht.

In 2019 vierde de RUD NHN zijn eerst lustrum. Medio dat jaar is ook onze naam gewijzigd in ‘Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)’, een naam die beter aansluit bij de rol en ambitie die onze organisatie heeft.

 

Meer weten over werken bij OD NHN en wat wij je kunnen bieden?
Lees onze Visie op werk-pagina.

 

 

Liever zien wat we doen?
Bekijk dan hier de video-impressies van enkele van onze werkzaamheden.

 

 

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) gaan we altijd constructief en voorkomend te werk. Met zo’n 250 bevlogen en ervaren collega’s werken we aan de uitvoering van milieutaken voor zestien gemeenten in Noord-Holland Noord. Daarnaast is ook provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering en zijn specialist op het gebied van klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, bodemkwaliteit, geluid, lucht, afval, asbest, externe veiligheid, zwemwater, wegen en vaarwegen.

Onze vakgebieden zijn vaak super actueel. Regelmatig houden onze collega’s zich bezig met complexe en uitdagende onderwerpen of dossiers die maatschappelijk gezien onder een vergrootglas liggen en die afstemming met diverse partners vragen. Genoeg te doen voor jou als je van relevant, afwisselend en uitdagend werk houdt! 

Werkgebied
Onze gemeentelijke milieutaken voeren we uit in de regio Noord-Holland Noord, een werkgebied bestaande uit 16 gemeenten met in totaal zo’n 650.000 inwoners. Kenmerkend voor deze regio is het overwegend landelijke karakter met een aantal grote gemeenten zoals Alkmaar, Hoorn, Den Helder en Schagen. Het is een zeer uitgestrekt gebied, van Castricum in het zuiden tot en met Texel in het noorden, met meer dan 23.000 inrichtingen die vallen onder de Wabo en de Wet milieubeheer. Er zijn veel bedrijven in de agrarische sector, zoals bloembollen(export)bedrijven en glastuinbouwbedrijven. Het midden- en kleinbedrijf is sterk vertegenwoordigd met daarnaast enkele grotere bedrijvencomplexen met relatief weinig (zware) industrie.

Voor de uitvoering van onze provinciale taken zijn we actief in de gehele provincie Noord-Holland. Onze collega’s kom je tegen van Texel in het noorden tot en met ’t Gooi in het zuiden. In mandaat van de provincie zorgen wij voor de vergunningverlening en toezicht & handhaving op de wet- en regelgeving binnen natuur, zwemwater en (vaar)wegen.

Oorsprong
Onze organisatie is in 2013 opgericht en ontstaan uit een samenvoeging van de milieudiensten Regio Alkmaar, Kop van Noord-Holland, West-Friesland. Per 1 januari 2014 is deze nieuwe organisatie van start gegaan als Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN).

Provincie Noord-Holland heeft sinds medio 2016 de uitvoering van zijn vergunningverlenings- en toezicht & handhavingstaken binnen natuur en zwemwater en de handhavingstaken binnen wegen en vaarwegen bij onze organisatie ondergebracht.

In 2019 vierde de RUD NHN zijn eerst lustrum. Medio dat jaar is ook onze naam gewijzigd in ‘Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)’, een naam die beter aansluit bij de rol en ambitie die onze organisatie heeft.

 

Meer weten over werken bij OD NHN en wat wij je kunnen bieden?
Lees onze Visie op werk-pagina.

 

 

Liever zien wat we doen?
Bekijk dan hier de video-impressies van enkele van onze werkzaamheden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dampten 2
1624 NR Hoorn


Postbus 2095
1620 EB Hoorn

 

088 - 10 21 300


www.odnhn.nl
recruitment@odnhn.nl